• 15 Ruang Kelas Belajar
 • 1 Ruang Multimedia
 • 1 Ruang Kesenian
 • 1 Ruang Lab. Bahasa
 • 1 Ruang Lab. IPA
 • 1 Ruang Lab. Komputer
 • 1 Ruang Kepala Sekolah
 • 1 Ruang Guru
 • 1 Ruang TU
 • 1 Ruang Penjaga Sekolah
 • 1 Kantin Sekolah
 • 4 Kamar Mandi